Årsstämma 2016

 

Hej

 

Vi från styrelsen kallar all medlemmar i Brf Skulptrisen till årsstämma där vi bland annat kommer att informera och svara på frågor om föreningen.

Därför är det bra att så många som möjligt kommer på stämman.

Kan du inte komma är det viktigt att du lämnar en fullmakt.

Vi bjuder på fika.

Efter stämman är det städdag. Vi hyr en container, så kan de som vill passa på att rensa hemma också.

 

Dagordningen ser ni här nedan.

 

 

Dagordning

 

 1. Årstämman öppnas
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av två justeringsmän- tillika rösträknare- att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll
 4. Frågan om årsmötet blivit i behörig ordning utlyst
 5. Val av ordförande och vice ordförande att leda årsmötets förhandlingar samt anmälan om styrelses val av protokollförare
 6. Fastställan av dagordningen
 7. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser för 2015
 8. Genomgång av föreningens ekonomi och skuldsättning
 9. Revisorernas berättelse för den tid revisorn omfattar
 10. Faställande av resultat- och balansräkning samt beslut om ekonomiska dispositioner.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöten
 12. Beslut om medlemsavgift för år 2016
 13. a) Val av ordförande i föreningen tillika i styrelsen för 1 år

b) Fastställande av antal övriga ledamöten i styrelsen

c) Val av revisor

 1. Fråga om ombyggnation av lokal till bostadsrätter
 2. Övriga frågor:

a) Arvode till styrelsen

b) Juristhjälp

c) Andrahandsuthyrning, tillägg till stadgarna enligt följande:

"Avgift för andrahandsuthyrning kan tas ut efter beslut av styrelsen. För arbete vid andrahandsuthyrning får av bostadsrättsinnehavaren uttas avgift för andrahandsuthyrning med belopp motsvarande högst 10% av prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring vi tid tidoukten för ansökan om tillstånd för andrahandsuthyrning av bostadsrätt"

 

d) Ansluta oss till grupp SMS för info från styrelsen.

 1. Mötet avslutande

Etiam auctor is inasre aliquem the scelerisque suspendisse.

07:18 AM Dec 12

Etiam auctor is inasre aliquem the scelerisque suspendisse.

09:44 AM Dec 05

AENEAN DOLOR

8901 Marmora Road

Glasgow

D04 89GR

 

+00 (123) 456 78 90

mail@demolink.org

POSUERE ETIAM

Etiam auctor is inasre aliquet a aliquem

is sodales risus the suspendise.

Copyright © All Rights Reserved